"Манас". Манас баатырдын Самаркан жергесинде болгону.


Манас баатыр Самаркандан Таласка көчө тургандыгын элге тушүндүрөт. Той үстүндө Шыгайдын Жапан аттуу баласмы чатак чыгарып, Манаска каршылык көрсөткөндүгү үчүн Манас тарабынан өлтүрүлөт. Чатак басылып, той башталат. Ат чабыштан Аккула байгеге ээ болот. Таласка көчүп келип, ошол жерди жай кылып калат.

Тэги:

Инвентарный номер 208
Предыдущее название инвентаря 1794
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Ат-Башы району, Ача-Кайыңды айылы.
Дата записи 1924
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 535
Количество строк 26750
Первое предложение Азиреттин Кара-Тоосу менен.
Последнее предложение Кеби болсун тамамы.
Состояние рукописи Требует внимания