"Манас". Манас баатырдын (төртүнчү окуясы) Атемирдин кызы Каныкейди алганы.


Манас Жакыпка келип: "Салт боюнча өзүнүз кыз тандап мени үйлөнтүңүз, олжо кыздар эсепке кирбейт" -дейт. Акыры жер кыдырып жүрүп, Атемир кызы Санирабиганы Манаска, Аруукени Алмамбетке алып бермекчи болуп куда түшөт. Калыңга сандаган малды айдап, Жакып баш болгон бир тобу Атемирдин шаарына жөнөшөт. Ал жерден Манас Каныкейден бычак жейт, Атемир Манастын алдына түшөт. Акыры Манастын ачуусу тарап, Саанинин никеси кыйылат. Каныкей атка конот. Алмамбет Аруукени алат. Чоң той өткөрүлөт.

Тэги:

Инвентарный номер 207
Предыдущее название инвентаря 1793
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Ат-Башы
Дата записи 1923
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 519
Количество строк 25950
Первое предложение Кеби кандай угуп тур.
Последнее предложение Алагды болуп жазылды.
Состояние рукописи Требует внимания