"Манас". 2-казат.. Ташкент, Наманген жерлерин каратканы.


Манастын кабарын уккан Ташкендеги Панускандын тынчы кете баштайт. Панускандын өзүнүн суроосу боюнча аярлары анын элин малга айлантып салышат. Панускан, аялы, балдары эшекке, качырга айланып калышат. Манас эми Наманган шаарына бет алат. Жеңилээрин билген алар дароо баш ийип берип динин кабыл алышат.

Тэги:

Инвентарный номер 205
Предыдущее название инвентаря 1791
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Ат-Башыда, Ак-Талаа райондорунда жазылган.
Дата записи 1923
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 93
Количество строк 3720
Первое предложение Найзанын учу чабышып.
Последнее предложение Балдар келип баары аман.
Состояние рукописи Требует внимания