Чыгыштын эски басылмаларындагы китептер жана кол жазмалар (чагатай тили) (по автору 'белгисиз')

В этой категории 72 материалов (8902 стр.)

6. Фрагменты из разных книг

7. Фрагменты из разных книг

8. Фрагменты из разных книг

15. Суфийское сочинение

32. Түркчө кол жазма № 3

42. "Навадир" таржимаси

48. Окуу дептери

49. Ыр түрүндө жазылган аңгемелер жыйнагы.

57. Сборник суфийских трактатов о профессиях

59. Сборник суфийских трактатов о профессиях

60. Муаллим ал-ибадат

63. Диний укуктук документтердин жыйнагы

1. Фикх Кайдани", "Фарад ал-айн”

4. Нур – наама

13. Записки кыргызского молдо о чудесах, творимых пророками

16. Сборник молитв суфийского характера

18. Суфийское сочинение

38. Записи кыргызского молдо разного содержания

41. "Китабу иззати маабин насихатус салихин"

43. Дуалар жөнүндө кол жазма

44. "Акаиди Түркия" экинчи бөлүм

65. Диван-и Риза-и

66. "Кулийат-и диван-и Абу Амира"

80. Анонимдүү кол жазма

85. Бедевам (убакыт)

87. Хикаялар (аңгемелер)

89. Диний календар (1968-69)

90. Диний календар (1969)

94. Диний багытта жазылган китеп

96. Диний багытта жазылган китеп

97. Фазаил аш-шүхур

98. Би-т-тенких, Межами ал-Хакайык

101. 1) Хаза китаб телкин ахд ислам, 2) Хаза китаб фикх екбер

102. Хадикатүл Асар

103. 1) Китаб-ы Даават-и Нефишет, 2) (3) Иман рисалеси хем (2)Алифба рисалеси сабылар үчүн

104. 1) Ал-Китабул Еввел, 2) Белгисиз 3) Хүснүл Ибаде

105. Дин тууралуу китеп

106. Бидил Диваны

108. Хикметлер

109. Мухаммед (Саллаллаху алейху ва саллам)

113. Хадистер

114. Хеза китаб хасиййет дуа-и рижалүл-гайб ( Бул китеп күчтүү “рижалүл-гайб” дуасы жөнүндө)

115. Хүсн ал-ибадат (Ибадаттардын эң сулуусу (жакшысы))

116. Пайгамбарлардын тарыхы

117. 1) Акаид-и түрки (Түрктөрдүн ишеничтери), 1-бөлүм, 5-басылыш; 2) Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими), 1-бөлүм, 4-басылыш

118. Диний багытта китеп.

119. Диний бир баяндама китеп

120. Ислам межлиси ( Ислам журналы)

121. Тоту-нааме китеби

122. Бахар-заде тержүмеси (котормосу)

123. 1) Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими) 1-бөлүм, 8-басылыш; 2) Акаид-и түрки (Түрктөрдүн ишеничтери), 2-бөлүм, 2-басылыш; 3)Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими), 2-бөлүм

12. Записи кыргызского молдо

14. Записи кыргызского молдо

17. Разрозненные листы религиозного содержания

20. Разрозненные листы религиозного содержания

22. Разрозненные листы религиозного содержания

24. Печатные листы религиозного содержания

33. Сборник хадисов

5. "Хайрат ал-фукуха" ( "Изумление законоведов", "Укукчулардын жакшылыктары, сооптор")

21. Фрагмент тюркоязычного сочинения суфийского содержания

23. Записки кыргызских молдо суфийского содержания

26. Записки кыргызских молдо суфийского содержания

28. Записки кыргызского молдо суфийского содержания

29. Маджмуа-и Нур-наама

30. Разные записи кыргызских молдо

31 а. Выписки кыргызского молдо

34 а. Түркчө кол жазма № 2

35. Стихи и проза религиозного содержания

51. Шарх та-лим ал-мута' аллим

52. Записки кыргызских молдо суфийского содержания

55. Фауз ад-наджат

69. Чахар Дарвиш